Lună: ianuarie 2020

Personalităţi marcante

Unitate cu personalitate juridică, având în subordine 3 structuri, este situată în centrul comunei. „ Şcoala este a satului”, urmăreşte îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare, asigurarea calităţii în educaţie , a accesului la tehnologia modernă, păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale, îmbunătăţirea ofertei educaţionale, integrarea şcolii în comunitatea locală. Personalităţi marcante: Prof. …