An: 2021

Actualizare situaţia persoanelor vaccinate Școala Gimnazială Mintiu Gherlii

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MINTIU GHERLII Total 28 angajaţi în unitate, din care: 1. Personal didactic -22 persoane – Vaccinate 15 persoane – Nevaccinate 6 persoane( din care 3 recent trecute prin boală) 2. Personal didactic auxiliar – 1 persoană nevaccinată( trecută recent prin boală) 3. Personal nedidactic – 5 persoane – …

Regulamentul de ordine interioară

Regulamentul de ordine interioară a fost conceput pe baza Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordinului nr.4742/10.08.2016 privind Statutul Elevului, a Contractului colectiv de muncă din februarie 2017, a OM 5447/2020 privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar, a OMEC 1494, respectiv …