Școala Altfel

Școala Altfel. Școala Gimnazială Josenii Bârgăului

Regulamentul de ordine interioară

Regulamentul de ordine interioară a fost conceput pe baza Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordinului nr.4742/10.08.2016 privind Statutul Elevului, a Contractului colectiv de muncă din februarie 2017, a OM 5447/2020 privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar, a OMEC 1494, respectiv …

Personalităţi marcante

Unitate cu personalitate juridică, având în subordine 3 structuri, este situată în centrul comunei. „ Şcoala este a satului”, urmăreşte îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare, asigurarea calităţii în educaţie , a accesului la tehnologia modernă, păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale, îmbunătăţirea ofertei educaţionale, integrarea şcolii în comunitatea locală. Personalităţi marcante: Prof. …