ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE 2023-2024

ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE 2023-2024

Etapa 1

PERIOADA : 3 MAI-18 MAI 2023

Etapa 2
PERIOADA : 6 IUNIE -12 IUNIE 2023

Documente necesare la înscriere

•    Cartea de indentiate a părintelui / tutorelui legal care se prezintă la înscriere, în original şi copie
•    certificatul de naştere a copilului în original şi copie
•    Rezultatul evaluării psiho-somatice (dacă e cazul)
•    Dosar plic