Orarul și planul cadrul al activităților din programul național ,, Săptămâna verde “