Regulamentul de ordine interioară

Regulamentul de ordine interioară a fost conceput pe baza Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordinului nr.4742/10.08.2016 privind Statutul Elevului, a Contractului colectiv de muncă din februarie 2017, a OM 5447/2020 privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar, a OMEC 1494, respectiv OMS 1456 din 31.08.2020 și reglementează măsurile privind mijloacele de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS –COV – 2 ,a OM 5487 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2 a OMS nr. 5.545 din 10 septembrie 2020pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe baza propunerilor primite de la cadre didactice, părinţi şi elevi.